Skanska zapowiada intensywny udział w przetargach kolejowych

Zamówienia publiczne

Firma Skanska w tym roku zdobyła ok. 20 proc. udziałów na rynku zamówień publicznych związanych z koleją. W przyszłym roku planuje bardziej intensywne uczestnictwo - wskazuje Przemysław Janiszewski,...

05.12.2016

Podatnik musi co roku sporządzić spis z natury

Podatnik, który prowadzi ewidencję podatkową na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowany jest do zamknięcia tej księgi na koniec...

05.12.2016

Spowolnienie inwestycji skutkiem opóźnionej nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogły rozpocząć nowych inwestycji ze względu na oczekiwanie na wejście w życie nowych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Skutkiem tego jest znaczne...

05.12.2016

Kraków: około 150 mln zł na remonty torowisk

Budownictwo

Kraków zamierza przeznaczyć około 150 mln zł na przebudowy torowisk zaplanowane na lata 2017-2021. Inwestycje te zyskają 76 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

05.12.2016