Przygotowanie projektu raportu to jedno z głównych zadań zespołu, ale nie jedyne. Zespół będzie m.in. przygotowywał niezbędne dokumenty dla UNESCO, opracuje założenia do projektu transgranicznego Planu Zarządzania Puszczą Białowieską oraz założenia do przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Przewodniczącym zespołu został dr Jacek Krawczyk, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska.

Zespół ma zakończyć swą działalność w lipcu 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem zespół ulegnie bowiem rozwiązaniu z dniem zakończenia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2017 r. (organizatorem tego wydarzenia będzie Kraków).