Darmowy dojazd do przedszkola nie dla czterolatka

Z przepisów ustawy o systemie oświaty nie wynika, aby gmina była zobowiązana do zapewnienia dowozu dziecku czteroletniemu - wyjaśnia Agata Piszko w serwisie Lex Prawo Oświatowe....

01.07.2016

Obowiązują nowe zasady doręczeń elektronicznych

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokonywania doręczeń elektronicznych. Według nowych przepisów pismo odbierze uprawniony użytkownik wskazany w systemie teleinformatycznym.

01.07.2016

Mediatorzy zarobią więcej

Resort sprawiedliwości podwyższy stawki mediatorów działających w postępowaniu cywilnym. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

01.07.2016

Oszuści podszywają się też pod UOKiK

Konsumenci posiadający polisy z elementem inwestycyjnym otrzymują telefonicznie propozycje pomocy w rozwiązaniu dotychczasowej umowy od osób, które telefonują przedstawiają się jako pracownicy Urzędu...

01.07.2016

Ruszył program nauki kodowania dla najmłodszych

Główną ideą przyświecającą tej inicjatywie jest stworzenie najmłodszym możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, ważnych w dobie gospodarki cyfrowej i jednocześnie mających pozytywny wpływ na...

01.07.2016

Nowelizacja ustawy o OZE już obowiązuje

Środowisko

1 lipca weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2016 poz. 925). Kancelaria prezydenta wskazuje, że celem...

01.07.2016

Świetlana przyszłość biur

BHP

Według badań Instytutu Saratoga odejście specjalisty i zatrudnienie na jego miejsce nowego pracownika kosztuje tyle, co roczne wynagrodzenie nowicjusza. Dlatego pracodawcy prześcigają się w tworzeniu...

01.07.2016

Zmiana rozporządzenia ws. NDS

BHP

Dwoma rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca br. dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych...

01.07.2016

ZNP negatywnie o reformie edukacji: koszty i zwolnienia

Samorząd terytorialny

Nie godzimy się na ograniczenie praw samorządu odnośnie kształtowania sieci szkolnej poprzez zwiększenia uprawnień kuratora dotyczących zakładania, przekształcania i likwidowania placówek oświatowych...

01.07.2016

Szerszy zakres korzystania z portalu podatkowego

Rozszerzony został zakres spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu podatkowego o możliwość zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego, a także zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu...

01.07.2016

PGG uprości wieloskładnikowy system wynagradzania

Trzy kopalnie zespolone zostały z dniem 1 lipca utworzone w Polskiej Grupie Górniczej z dziewięciu samodzielnych dotąd zakładów. Zmiany organizacyjne mają przekładać się m.in. na większą elastyczność...

01.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski