Wiceminister T. Żuchowski wziął udział w sesji panelowej "Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie" podczas XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Awarie budowlane 2017", podczas której zadeklarował, że przygotowywane w MIB propozycje doprowadzą do precyzyjnego określenia odpowiedzialności zawodowej i w ten sposób zwiększą bezpieczeństwo procesu inwestycyjno-budowlanego. Główna część zmian dotycząca samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będzie wprowadzona przez ustawę o samorządach inżynierów i architektów, która będzie uchwalona na podstawie kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

O propozycjach w tym zakresie minister Andrzej Adamczyk i wiceminister T. Żuchowski rozmawiali m.in. podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami samorządów w połowie maja. W związku z wprowadzeniem kodeksu zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw – w MIB trwają prace dotyczące zaproponowania zakresu tych zmian w konsekwencji wprowadzenia kodeksu. Kodeks w drugiej połowie tego roku ma znaleźć się na dalszej ścieżce legislacyjnej. Aktualnie po długich i szerokich konsultacjach publicznych i międzyresortowych trwa finalna redakcja nowego tekstu projektu, który jesienią trafi na Radę Ministrów. Wśród celów kodeksu jest usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią. W zakresie bezpieczeństwa w budownictwie ważne będzie wzmocnienie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym – proces lokalizacji oraz realizacji inwestycji będzie bardziej transparentny. Równocześnie w dialogu ze środowiskiem inżynierów budownictwa, projektantów i architektów wypracowywane są propozycje i zmiany w tym dotyczące odpowiedzialności zawodowej. System monitorowania katastrof budowlanych prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ostatnio, po zawaleniu się kamienicy w Świebodzicach, GINB powołał komisję, która ma określić przyczyny tej katastrofy budowlanej. W zdarzeniu zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci. Na miejscu akcję poszukiwawczą nadzorowała premier Beata Szydło, która była w stałym kontakcie m.in. z ministrem infrastruktury i budownictwa.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 25.05.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami