SA: marsz narodowców w Hajnówce może się odbyć

Planowany na 26 lutego II Hajnowski Marsz Żołnierzy Wyklętych może się odbyć - Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił w czwartek zażalenie władz miasta. Skarżyły one postanowienie sądu pierwszej...

23.02.2017

Postępowanie z odpadami reguluje ustawa

Środowisko

Odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia się jest obowiązany. Tak potocznie śmieci definiuje ustawa z 14.12.2012 r. o...

23.02.2017

Certyfikat apteczki pierwszej pomocy?

BHP

Zgodnie z 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej...

23.02.2017

Prokuratura będzie obserwować adopcje zagraniczne

Prokuratorzy mają obowiązek bieżącego monitorowania wszystkich postępowań sądowych o przysposobienie międzynarodowe. Mają również obowiązek brania udziału w takich postępowaniach przypomniał zastępca...

23.02.2017

Plaga fałszywych legitymacji studenckich

Pociągami i autobusami jeżdżą zniżkowo tysiące fałszywych studentów. Część z nich ukończyła, a część przerwała naukę, lecz wystawione na ich naziwska legitymacje zostały. Do ich przedłużania służą...

23.02.2017