Takie m.in. rekomendacje dla kancelarii myślących o skutecznym marketingu swoich usług mogli usłyszeć uczestnicy zorganizowanej w piątek konferencji Legal Market Day.
Jednym z partnerów konferencji jest Wolters Kluwer Polska.

Jak podkreślali jej organizatorzy, we współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić istnienie na rynku jakichkolwiek usług, które nie byłyby promowane, o których informacje nie docierałby typowymi dla rynku kanałami do potencjalnych klientów. Zwracali też uwagę na toczące się tym zakresie spory, zarówno w orzecznictwie jak i w praktyce samorządów prawniczych co do tego, czy reklama w tych zawodach jest dopuszczalna. A jeśli tak, to w jakim zakresie. Przywoływali jednak standardy unijne, które dopuszczają reklamę zawodów regulowanych. Więcej>>


Konkurencyjność kancelarii prawnych>>