Coraz więcej niesamorządowych MOW, a kontrola szwankuje

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze trafiają w ręce stowarzyszeń i kościołów - jest to opłacalne, bo subwencja, a co za tym idzie również dotacja dla niesamorządowych placówek, jest wysoka. Szwankują natomiast procedury umieszczania w ośrodkach oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem - terapia w wielu z nich, według ekspertów jest jedynie pobożnym życzeniem.

26.08.2021

Wspólnicy spółek osobowych nie uciekną już przed płaceniem składek na ZUS

Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy

Już wkrótce wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółek osobowych będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym bez względu na to, czy spółka prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Jednak przepisy, które wprowadzają ten wymóg są – zdaniem prawników – nieprecyzyjne i mogą zwiększyć chaos w tej dziedzinie.

26.08.2021

Adwokaci chcą ujednolicenia zasad widzenia z osadzonymi klientami

Wymiar sprawiedliwości

Nie ma jednolitych zasad widzeń prawników z ich klientami przebywającymi z aresztach i zakładach karnych, a panedmia jeszcze te problemy uwypukliła. Adwokaci wskazują choćby na brak poufności, wynikające z tego zagrożenia dla tajemnicy obrończej, ale też kwestie organizacyjne przekładające się na wielogodzinne czekanie na klienta, który na widzenie może nie... dotrzeć.

26.08.2021

Europejski nakaz aresztowania posłów nie jest wykonywany, choć immunitetu już nie mają

Prawo karne Prawo unijne

Wiceprzewodniczący Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił prośbę trzech parlamentarzystów europejskich o zawieszenie decyzji o uchyleniu im immunitetów. Prośbę tę skierował hiszpański Sąd Najwyższy w ramach procedury karnej dotyczącej współudziału w organizacji nielegalnego referendum w Katalonii w 2017 r. i wydania europejskiego nakazu aresztowania.

25.08.2021

MRiPS: Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce – na co mogą liczyć

Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach dla cudzoziemców. Mogą się z niego dowiedzieć, jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy w Polsce i na jakie wsparcie mogą liczyć oraz kiedy.

25.08.2021

OPZZ domaga się co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń w budżetówce

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podtrzymuje postulat co najmniej 12-procentowej w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Zapowiada jednocześnie podjęcie zgodnych z prawem działań, aby przypomnieć, że bez pracowników tej sfery polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować.

25.08.2021

Tysiące spraw dotyczących kredytów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że po I półroczu br. w sądach było 58 tysięcy spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pozwów takich wciąż przybywa, bo tylko przez sześć ostatnich miesięcy wpłynęło do sądów 19,7 tys. takich spraw.

25.08.2021

RPO oczekuje od inspekcji lepszej kontroli umów o pracę

Rynek Prawo pracy

W epidemii nadal priorytetowe powinny być działania kontrole, a poważnym problemem pozostaje korzystanie przez pracodawców z zatrudnienia zewnętrznego w ramach outsourcingu - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że dla PIP jednym z priorytetów powinny więc być kontrole naruszenia art. 22 par. 1 Kodeksu pracy poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych

25.08.2021

Będzie protest - młodzi medycy rozstawią Białe Miasteczko

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Zwiększenie dostępności i rozładowanie kolejek poprzez realne wsparcie lekarzy asystentami medycznymi, wprowadzenie prawdziwego systemu no-fault oraz uczciwy system płac. To postulaty młodych lekarzy, którzy będą wraz z innymi zawodami medycznymi protestować 11 września. Porozumienie Rezydentów zaraz po demonstracji rozstawi też namioty wzorem Białego Miasteczka pielęgniarek z 2007 roku.

25.08.2021

Polska będzie współpracować z Prokuraturą Europejską

Prawo karne Prokuratura Prawo unijne

Polska nie przystąpiła wprawdzie do unijnego mechanizmu wzmocnionej współpracy ustanawiąjącego Prokuraturę Europejską, która zajmuje się ściganiem przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, ale deklaruje gotowość współpracy z tym organem. W konsultacjach jest właśnie projekt zmiany w Kodeksie postępowania karnego, która taką współracę umożliwi. 

25.08.2021

SGGW odwoła się od kary za wyciek danych

RODO

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapowiada odwołanie od kary za wyciek danych osobowych. Rzecznik uczelni podkreśla, że wdrożono już niezbędne zabezpieczenia i zmiany, które nie pozwalają na kopiowanie danych i dostęp spoza terenu uczelni. To pokłosie wycieku, do którego doszło w 2019 r.

25.08.2021

Agencja prześwietli wycenę świadczeń stomatologicznych

Finansowanie zdrowia

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji chce ustalić, jak powinna wyglądać wycena świadczeń w stomatologii. Instytucja ta zwróciła się do placówek medycznych świadczących usługi stomatologiczne, by udostępniły dane dotyczące ich kosztów. Stomatologiczne świadczenia gwarantowane w katalogu świadczeń figurują z najniższą wyceną.

25.08.2021

Polski Ład - więcej osób zapłaci 70-proc. PIT

PIT Administracja publiczna Spółki Polski Ład

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu przewiduje zmiany w zasadach pobierania 70-proc. podatku dochodowego od odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia. Rząd chce, by opodatkowaniu podlegały wszystkie kontrakty, a nie tylko umowy o pracę lub umowy świadczenia usług zarządzania.

25.08.2021

Stypendia NAWA dla młodzieży polonijnej

Ponad 600 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata otrzyma stypendia w ramach programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. NAWA oferuje stypendia w Programie dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa już od czterech lat. Dotychczas przyznała blisko 2000 stypendiów.

25.08.2021

Minister zdrowia przejmie nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym

Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Zgodnie z zawartą w nim propozycją, nadzór nad Polskim Laboratorium Antydopingowym przejmie minister zdrowia. Ma to zapewnić wymaganą przez międzynarodowe standardy niezależność tej instytucji.

25.08.2021

Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego już opublikowana

Administracja publiczna Budownictwo

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek 24 sierpnia br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji tej inwestycji 15 sierpnia. – To historyczny moment – ocenił wtedy prezydencki minister Wojciech Kolarski.

25.08.2021

Izba Dyscyplinarna pracuje według własnych, niejasnych reguł

Prawo karne Prawnicy

Mimo orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 i 15 lipca br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpozna w czwartek w pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym sprawę uchylenia immunitetu dwóm sędziom. Sprawy podzielono na immunitetowe i dyscyplinarne, nowe i w toku - każde rozpoznawane z innym trybie. A zarządzenia I prezes SN otworzyły szeroko furtkę dla uznaniowości w tym zakresie.

25.08.2021

Gminy chcą bezpłatnego dostępu do ksiąg wieczystych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpi do resortu sprawiedliwości z wnioskiem o opracowanie przepisów dających gminom bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych. Wskazuje, że to konieczne, aby miasta mogły m.in. weryfikować, czy osoba ubiegająca się o nabycie mieszkania komunalnego nie dysponuje mieszkaniem położonym w innej miejscowości.

25.08.2021

Rząd zachęca Polaków do powrotu, ale to może się nie opłacać

PIT Podatki międzynarodowe Polski Ład

Projekt Polskiego Ładu przewiduje specjalne zachęty podatkowe dla Polaków, którzy zdecydują się wrócić do kraju i tutaj płacić podatek dochodowy. Z preferencji będzie można korzystać aż przez cztery lata. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczając PIT w przyszłym roku, trzeba już będzie uwzględnić tegoroczne, istotne ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej.

25.08.2021

Choroby rzadkie - centra eksperckie nie obsłużą tysięcy pacjentów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Rząd w końcu, po 12 latach od zaleceń Unii przyjął Plan dla Chorób Rzadkich. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę. Wskazują jednak dwa ważne problemy - nie tylko ośrodki eksperckie powinny mieć prawo do robienia badań genetycznych, lekarze rodzinni i specjaliści muszą być szkoleni z diagnozowania takich chorób.

25.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski