PE: Praworządność zagrożona w kilku państwach

Wymiar sprawiedliwości

Prawa podstawowe są zagrożone w kilku państwach Unii Europejskiej - stwierdził w przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski. M.in. za potępieniem działań nakierowanych na osłabianie niezależności wymiaru sprawiedliwości głosowało 390 eurodeputowanych, 153 było przeciw, a 63 wstrzymało się od głosu.

16.01.2019

Ustawa o przymusowej restrukturyzacji banków jeszcze do poprawki

Finanse

Projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji, musi być poprawiony, ponieważ proponowane w nim rozwiązania wchodzą w kolizję z uchwaloną w listopadzie ustawą o wzmocnieniu nadzoru nad bankami.

16.01.2019

Pięciokrotny wzrost zachorowań na odrę w 2018 roku

Opieka zdrowotna

W 2018 roku zanotowano w Polsce 339 przypadków odry, podczas gdy w 2017 r. były 63 zachorowania na tę chorobę - wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

16.01.2019

Sejm przyjął budżet państwa na 2019 rok

Finanse publiczne

Deficyt państwa wyniesie w 2019 roku maksymalnie 28,5 mld zł – wynika z przyjętej w środę ustawy budżetowej. Jest w niej także zapisane, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, a wydatki - 416,1 mld zł. Inflacja przewidywana jest na poziomie 2,3 proc.

16.01.2019

Pieniądze na autobusy elektryczne i trolejbusy dla samorządów

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Do końca stycznia trwa nabór wniosków w konkursie dla miast na rozwój transportu publicznego. W ramach dofinansowania można kupić elektryczne autobusy lub zbudować stacje ładowania. W programie jest 300 milionów złotych.

16.01.2019

KRS dostanie dodatkowo prawie pół mln zł

Wymiar sprawiedliwości

To jedna z poprawek wprowadzona do ustawy budżetowej na 2019 r. Środki przesunięte zostały z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeznaczone mają zostać na wynagrodzenia pracowników biurowych i potrzeby biura Rady.

16.01.2019

Mniej pieniędzy dla Uniwersytetu Warszawskiego

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 rok Posłowie wprowadzili poprawki, w tym również dotyczące budżetu na naukę. Część uczelni dostanie więcej pieniędzy, ale kosztem innych. Mniejszy budżet będzie miał m.in Uniwersytet Warszawski.

16.01.2019

Budżet 2019 uchwalony. W ustawie podwyżki dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Sejm uchwalił w środę ustawę budżetową. Przewiduje ona m.in. zwiększony fundusz na wynagrodzenia nauczycieli. Nie jest to jednak kwota, której żądają związki zawodowe, czyli umożliwiająca podwyżki na poziomie 1000 zł.

16.01.2019

Sejm nie zajmie się projektem o "rekompensacie" dla państwowych mediów

Konwent Seniorów zdecydował w środę o zdjęciu z porządku obrad Sejmu poselskiego projektu ustawy, której skutkiem miało być przyznanie mediom publicznym ponad 1,2 mld zł "rekompensaty" za utracone wpływy w abonamentu. Pierwsze czytanie projektu miało odbyć się podczas rozpoczętego właśnie posiedzenia Izby.

16.01.2019

Sąd Najwyższy jeszcze sam nie uchyla swoich ostatecznych orzeczeń

Wymiar sprawiedliwości

Skargi nadzwyczajne już do Sądu Najwyższego wpływają, ale do tej pory Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie wydała żadnego orzeczenia uchylającego wyrok sądu powszechnego. A tym bardziej SN nie zniweczył żadnego swojego prawomocnego orzeczenia, choć ustawa takie możliwości przewiduje.

16.01.2019

Zmiany w podatkach nie mają końca

CIT PIT Doradca podatkowy

Ustawodawca nieustannie zmienia prawo podatkowe. Podatnicy nie nadążają z przygotowaniami do nowych przepisów. Styczniowe zmiany to jednak tylko wstęp do kolejnych nowelizacji. Po podatkach dochodowych przyjdzie kolej na VAT.

16.01.2019

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia nie pozwala na rozwiązanie polisy na życie

Nowe technologie RODO Ubezpieczenia

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia na etapie zawierania umowy ubezpieczenia skutkować powinno odmową jej zawarcia z powodu niemożliwości oceny ryzyka. Natomiast na etapie obowiązywania umowy ubezpieczenia odwołanie zgody nie ma wpływu na kontynuowanie umowy. Dlatego PIU domaga się zmian w projekcie – tłumaczy Hanna Karwat-Ratajczak z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

16.01.2019

Pod koniec stycznia ruszy wybór prezesa Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Na 29 stycznia zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej, które ma wybrać trzech kandydatów na stanowisko kierującego nią prezesa SN. Obecnie izbą kieruje sędzia Jan Majchrowski. Izba Dyscyplinarna podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, została powołana na mocy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

16.01.2019

Spór o Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Budownictwo

Deweloperzy mocno skrytykowali Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. O jego utworzenie zabiega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma chronić kupujących przed bankructwem firm. Marek Niechciał zapewnia, że wpłaty na niego nie przekroczą 1 proc. Ustawa jednak tego nie gwarantuje.

16.01.2019

Dyskryminacja funkcjonariusza według odrębnej procedury

Prawo pracy

Choć w pragmatykach zawodowych regulujących funkcjonowanie służb mundurowych nie ma przepisów określających konsekwencje mobbingu i dyskryminacji, powstają procedury wewnętrzne, które pomagają w zwalczaniu tych zjawisk. Często podnoszonym problemem jest jednak brak niezależności tych organów.

16.01.2019

Użytkowania wieczystego nie ma, ale chaos jest

Budownictwo Prawo gospodarcze

Wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat za opłatę przekształceniową. Urzędy rozpoczęły już pracę związaną z informowaniem mieszkańców o nowym prawie i przygotowywaniem zaświadczeń. Według ekspertów jest jednak wiele wątpliwości.

16.01.2019

PPK - obawy mają i pracownicy, i pracodawcy

Prawo pracy HR PPK

Już za kilka miesięcy największe firmy będą tworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Termin się zbliża, a obawy pracodawców i pracowników nie maleją. Ci pierwsi wskazują na wzrost kosztów funkcjonowania firm i dodatkowe obowiązki, a drudzy na zmniejszenie wynagrodzenia i brak pewności, że w przyszłości faktycznie otrzymają dodatkowe świadczenie.

16.01.2019

MS: Sędziowie rodzinni powinni badać przemoc w rodzinie

Prawo rodzinne

W resorcie sprawiedliwości trwają prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających szybkie izolowanie sprawcy przemocy od jego ofiar. Rozważane są zarówno instrumenty ochrony prawnej ofiar przemocy jak i zmierzające do zapewnienia terapii dla sprawców

16.01.2019

NIK planuje 111 kontroli w tym roku

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarowanie osoczem oraz produktami krwiopochodnymi, bezpieczeństwo żywności, a także zanieczyszczenia zalegające na dnie Bałtyku, w tym pozostałości broni chemicznej, - to niektóre z tematów kontroli zaplanowanych na 2019 rok przez Najwyższą Izbę Kontroli.

15.01.2019