Od lipca br. w fazę realizacji wchodzi ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która ma ułatwić podejmowanie decyzji o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności obowiązek tworzenia PPK mają duże firmy, zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Tworzenie PPK zgodnie z ustawą jest obligatoryjne dla pracodawców, ale udział w nich pracowników jest dobrowolny.

 

PPK to nie priorytet

Z badania zrealizowanego na zlecenie OBTK wynika, że oszczędzanie na emeryturę nie znajduje się wśród priorytetów finansowych Polaków. Tylko 17 proc. Polaków umieszcza PPK na liście oczekiwanych świadczeń pracowniczych. Zatem wdrożenie PPK będzie dużym wyzwaniem komunikacyjnym dla firm prowadzących działalność w Polsce.

- PPK nadal budzą wiele obaw zarówno wśród właścicieli firm, jak i pracowników. W dyskusjach z pracownikami podkreślamy, że wielu z nas nadal nie potrafi samodzielnie oszczędzać, a nawet jeśli oszczędzamy, to praktykujemy mechanizm „resztkowy” – oszczędzamy to, co nam zostanie. PPK jest odwróceniem tego nieefektywnego modelu oszczędzania, a przy tym może być ważnym bodźcem do tego, aby zacząć oszczędzać – komentuje Norbert Ofmański, CEO On Board Think Kong.

W przeprowadzonych w marcu br. badaniach na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, prawie połowa Polaków (49 proc.) swoją wiedzę o finansach oceniła jako małą lub bardzo małą. W kontekście PPK 39 proc. ankietowanych wie, że istnieją możliwości oszczędzania na emeryturę, ale do tej pory nigdy się nimi nie interesowało. - To oznacza, że w wymiarze edukacyjnym nadal jest wiele do zrobienia. Szczególnie, że po raz pierwszy w naszej historii nie będzie zmiany pokoleniowej, tj. liczba osób, która pobiera środki z systemu emerytalnego, będzie większa niż liczba osób, która te środki do systemu wprowadza. Edukacja nabiera więc podwójnego znaczenia - wskazano w raporcie.

Sposób, w jaki firmy będą komunikowały PPK, może istotnie wpływać na to, jak będą postrzegane przez kandydatów jako pracodawca. - Planując kampanię informacyjną do pracowników czy włączając PPK w działania employer brandingowe, kluczowy będzie przekaz, iż pracodawca nie tylko wypłaca pensję, ale także wspiera oszczędzanie i do niego dokłada. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej pokazują, że wysokość składki odprowadzanej przez pracodawcę na fundusz emerytalny pracownika jest ważnym czynnikiem przy ocenie atrakcyjności pracodawcy. Firmy, które zdecydują się na wyższą wpłatę ponad wymagane 1,5 proc., mogą nie tylko wpłynąć na retencję w swojej organizacji, ale również przyciągnąć nowych kandydatów – stwierdziła Katarzyna Reck, lider praktyki, komunikacja wewnętrzna w On Board Think Kong.

Badanie zrealizowane w dniach 1-3.04.2019 r. na zlecenie On Board Think Kong przez SW RESEARCH na próbie N=762 zatrudnionych na umowę o pracę.

Z kolei według badania CBOS prawie połowa zatrudnionych, do których adresowane są Pracownicze Plany Kapitałowe, nie słyszała o tym programie. Przeważająca część osób w wieku do 54 lat, które są automatycznie zapisywane do programu deklaruje, że pozostanie w programie (41 proc.). Spora grupa (30 proc.) chce jednak zrezygnować z udziału w PPK. Deklaracje badanych są obecnie dość ostrożne, jedynie niewielkie grupy są pewne swoich decyzji. Ponadto znaczna część osób w ogóle jeszcze nie wie, jak postąpi.

Czytaj też: PPK może zwiększyć liczbę samozatrudnionych >>>