Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przewiduje on zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Ministerstwo Finansów chce odciążyć przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie dodatkowego warunku uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystywania  programu komputerowego, za pomocą którego możliwe będzie wytworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

 

 

Rozporządzenie uwzględnia też przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, czyli podmioty, które zgodnie ze ww. art.  24a  ust.  1 ustawy o PIT obowiązane są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie z propozycją MF nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: Nowa ulga w PIT będzie dyskryminowała młodych >>