Międzynarodowe sieci uczelni (European Universities) będą ze sobą współpracowały m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji.

 

Uczniowie dostaną dopłatę do podręcznika>>

 

Dofinansowanie dla konsorcjów

W sumie konsorcja otrzymają w ciągu trzech lat 85 mln euro. Każde z nich - kwotę maksymalnie 5 mln euro. KE zwiększyła budżet konkursu - pierwotnie planowano go na poziomie 65 mln euro, które miało zostać rozdzielone pomiędzy 12 konsorcjów. Uniwersytet Warszawski należy do sojuszu 4EU+, w którym znajdują się również: Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze (od marca 2018 roku) oraz Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie (od października 2018 roku).

 

Uniwersytet Gdański wszedł w skład konsorcjum "European University of the Seas”. Związek ten tworzą też: Universidad de Cádiz (Hiszpania), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), Université de Bretagne Occidentale (Francja), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy) oraz L-Universita ta' Malta (Malta). Uniwersytet Jagielloński jest częścią związku UNA Europa. Tworzy go siedem uczelni: Katolicki Uniwersytet Lowański (Belgia); Université Paris 1 (Francja); Uniwersytet Complutense w Madrycie (Hiszpania), Wolny Uniwersytet Berliński (Niemcy), Uniwersytet Edynburski (W. Brytania), Uniwersytet Boloński (Włochy) i Uniwersytet Jagielloński.

 

Z kolei Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest sygnatariuszem konsorcjum EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions).

 

Partnerami UAM są:

  • University of Strasbourg (lider projektu, Francja);
  • University of Amsterdam (Holandia);
  • Albert-Ludwigs-University Freiburg (Niemcy);
  • Karlsruher institut für technologie (Niemcy);
  • University of Haute-Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria);
  • Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

 

Natomiast Uniwersytet Opolski jest częścią konsorcjum FORTHEM, w której skład wchodzą też Johannes Gutenberg-Universitat Mainz (Niemcy), Jyvasylan Yliopisto (Finlandia), Latvijas Universitate (Łotwa), Universita Degli Studi di Palermo (Włochy), Universite Dijon Bourgogne (Francja). Jak poinformowała KE w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, wybrane konsorcja składają się z szerokiego wachlarza instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE - od uniwersytetów zajmujących się naukami stosowanymi, uczelnie techniczne i akademie sztuk pięknych po uczelnie badawcze.(ms/PAP)