Nowe teksty jednolite ustaw samorządowych

Samorząd terytorialny

W dniu 9 października w załącznikach do obwieszczeń Marszałka Sejmu ogłoszone zostały teksty jednolite ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

10.10.2017

Gotowe jest rozporządzenie o odpadach medycznych

Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw oczekuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nowe przepisy w dużej mierze powielają zapisy poprzednio...

10.10.2017

Karta martwego urodzenia ulegnie zmianom

Zgodnie z zapisami przekazanego 9 października 2017 roku do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, ilość...

09.10.2017

MZ zaproponowało zmiany w kryteriach oceny ofert

6 października 2017 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru...

06.10.2017

Będą nowe przepisy na wypadek epidemii

Rząd chce przygotować się na wypadek epidemii i przygotował projekt nowych przepisów, dzięki którym będzie można dużo szybciej uruchomić obowiązkowe szczepienia interwencyjne – nazywane „akcyjnymi” –...

05.10.2017

Dyrektywa fałszywkowa budzi wiele wątpliwości

W lutym 2019 roku wejdzie w życie postanowienie unijnej dyrektywy fałszywkowej wraz z rozporządzeniem delegowanym dotyczącym monitorowania leków sfałszowanych - informuje Rzeczpospolita.

05.10.2017

Jedna negatywna opinia pozbawi prawa do dodatku

Negatywna opinia o nauczycielu pozbawi go możliwości otrzymania oceny wyróżniającej, a tym samym - w przypadku nauczyciela dyplomowego - prawa do dodatku. Kryteria oceniania określi rozporządzenie...

02.10.2017

Rejestr przestępców seksualnych już działa

Od niedzieli 1 października obowiązują przepisy o utworzeniu rejestru przestępców seksualnych. Na początek będzie działać część rejestru dostępna dla sądów i służb. Druga część, powszechnie dostępna...

01.10.2017