Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw: o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wprowadzi on ułatwienia dotyczące prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę.


Przewiduje m.in. zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu.
Chodzi o podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną ograniczoną. Nowe przepisy zakładają także zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności (żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego). Będzie to dotyczyło produkcji odbywającej się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Na wtorkowym posiedzniu rząd przyjął też  nowelizację przepisów w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Będą mogli korzystać z opodatkowania 2-proc. ryczałtem.