Ustawa o spółdzielniach rolników ponownie trafi do Sejmu - senatorowie wprowadzili bowiem do niej poprawki. Członkowie takiej spółdzielni mają być zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli, a także od przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać 30 dni po opublikowniu.

Ważna poprawka  dla świadczących usługi dla rolników

Senat wniósł do niej kilka poprawek, ale tylko jedną merytoryczną. Rozszerza ona katalog osób, które mogą być członkami spółdzielni rolniczej. Zgodnie z ustwą przyjętą przez Sejm należą do niego rolnicy oraz prowadzącycy działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania. Senatorowie włączyli do tego katalogi także nierolników "prowadzących działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników (prowadzących gospodarstwo), usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb".
Czytaj w SIP LEX: Czy grupa producencka może być podatnikiem VAT na ogólnych zasadach >>

10 osób do współpracy

Zgodnie z ustawą spółdzielnię rolniczą będzie mogło założyć minimum 10 pracowników. Senator Mieczysława Augustyna (PO) proponował zmniejszyć tę liczbę do pięciu, ale jego  poprakwa nie zyskała poparcia. Spółdzielnia będzie ona musiała funkcjonować przynajmniej rok. Jej członkowie  mają być zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w ustawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie będzie dotyczyło dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnia została założona. Te ulgi będą możliwe właśnie  ramach pomocy de minimis i mają wspomóc spółdzielnie w początkowym okresie ich działalności.