Autorem projektu jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Głównym ułatwieniem ma być umożliwienie korzystania z opodatkowania 2-proc. ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży określonych produktów roślinnych
i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Przewidziano także podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł.


Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.