Senat w piątek 28 września 2018 r. przyjął ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) z dnia 13 września 2018 r. bez poprawek. Poza studiami podyplomowymi Centrum może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzi kształcenie podyplomowe dla zawodów medycznych oraz kursy specjalizacyjne dla tysięcy lekarzy. Nie miało uregulowanej formy prawnej.

Do tej pory CMKP działało na mocy rozporządzenia z 1971 r. Zostało ono przyjęte w zupełnie innych uregulowaniach prawnych niż jest teraz, dlatego jak podkreślał resort zdrowia – konieczne są zmiany. Nowa podstawa prawna ułatwi zajmowanie się procesami, którymi zajmuje się CMKP.

 

Ustawa stanowi, że podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tej dziedzinie. Zgodnie z ustawą CMKP organizuje i realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

CMKP poza studiami podyplomowymi może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Do obowiązków Centrum należy ponadto koordynacja i kontrola zadań realizowanych przez inne podmioty, które np. prowadzą szkolenia specjalizacyjne.

Nadzór nad CMKP sprawuje minister zdrowia. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.