Zakaz sprzedaży energetyków od nowego roku. Sejm zakończył prace nad ustawami

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja

Parlament zakończył prace nad szeregiem ustaw zdrowotnych. Zakaz sprzedaży energetyków ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Uszczelniono zasady „Apteki dla aptekarza”, refundowane będą także leki bez recepty (OTC). Dzieci i osoby 65 plus otrzymają uprawnienia do bezpłatnych leków. Zawodem medycznym nie będzie technik dentystyczny. Ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta..

17.08.2023

Recepta z receptomatu – farmaceuta nie może odmówić realizacji

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Farmaceuta nie może odmówić realizacji recepty wydanej przez receptomat, nawet gdy ma podejrzenia, że lek może być wykorzystany niewłaściwie przez pacjenta. Dotyczy to wszystkich leków także np. medycznej marihuany. Eksperci zwracają uwagę, że w polskim systemie ochrony zdrowia brak odpowiednich narzędzi, które mogłyby pomóc farmaceutom w takich sytuacjach.

14.08.2023

Problemy techniczne z IKP? Lekarz może wystawić receptę papierową

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Niektórzy lekarze sygnalizują, że nie mają wglądu w historię recept w Internetowym Koncie Pacjenta. Powodem może być nieprawidłowo działające oprogramowanie poradni czy szpitala.  Tymczasem od środy sprawdzenie ilości przepisanych leków psychotropowych i odurzających jest potrzebne do wystawienia recepty. Centrum e-Zdrowia zaznacza, że w przypadku problemów technicznych z IKP lekarz może wystawić receptę papierową po wywiadzie zebranym od pacjenta.

03.08.2023

Koniec z receptami na psychotropy "w 5 minut" - przepisy weszły w życie

Pacjent Farmacja

Lekarz przed wystawieniem recepty na lek zawierający substancję psychotropową musi sprawdzić, ile takich recept pacjent ma wystawionych i zrealizowanych. Wystawienie recepty bez zbadania pacjenta przez lekarza jest już możliwe tylko, gdy od ostatniego badania nie upłynęło więcej niż trzy miesiące. Wystawienie dodatkowej recepty na lek trzeba szczegółowo udokumentować. Przepisy weszły w życie 2 sierpnia.

02.08.2023

Sieci aptek rosną mimo zakazu - nowe przepisy mają to ukrócić

Prawo gospodarcze Farmacja

Senat zaproponował w piątek poprawki do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepisy uszczelniają zasadę "Apteka dla aptekarza" i mają powstrzymać przejmowanie aptek przez sieci. Za przejęcie kontroli nad apteką niezgodne z przepisami będzie grozić kara od 50 tys. do 5 mln zł. Zmiany dotyczą rynku o szacunkowej wartości 40 mld zł. Popiera je samorząd aptekarski. Organizacje reprezentujące biznes mówią natomiast o "wywłaszczeniu" i przestrzegają przed likwidacją aptek.  

31.07.2023

NFZ zapłaci aptekom za dyżury w nocy i święta

Pacjent Finanse samorządów Farmacja

Niektórzy pacjenci, aby wykupić lek w nocy lub w święto, muszą jechać do sąsiedniego powiatu. Problem ten ma rozwiązać nowelizacja ustawy refundacyjnej. Za pracę apteki w porze nocnej i w dni wolne od pracy zapłaci bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia. Stawka wyniesie ok. 140 zł za godzinę dyżuru, a kwota ta będzie waloryzowana. Fundusz pokryje koszty dyżurów jednak tylko w przypadku aptek w miastach z siedzibą władz powiatu, liczących do 40 tys. mieszkańców.

27.07.2023

Zmiany w e-receptach nie będą dotyczyć antykoncepcji awaryjnej

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Ograniczenia w wystawianiu e-recept w systemie teleinformatycznym na leki psychotropowe nie dotyczą tabletek "dzień po" - informuje Centrum e-Zdrowia. Podczas weekendu niektórzy lekarze alarmowali, że nie mieli możliwości wystawienia e-recepty na tabletki stosowane jako "antykoncepcja awaryjna". Centrum e-Zdrowia informowało z kolei, że brak możliwości wystawiania e-recept na leki psychotropowe wynikał z błędu podczas aktualizacji systemu.

25.07.2023

Pacjenci płacą za leki coraz więcej, NFZ coraz mniej - dane GUS

Pacjent Farmacja

W ubiegłym roku wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 579 zł. Z tego dopłata przez pacjenta wyniosła 352 zł, a refundacja 227 zł. W 2022 r. refundacja stanowiła 39,3 proc. wartości leków sprzedanych na receptę, a w 2021 r. było to jeszcze 41,2 proc. - wynika z opublikowanych w piątek danych GUS.

21.07.2023

Leki dostępne bez recepty mają być refundowane

Pacjent Farmacja

Leki, które można kupić w aptekach, ale także w hipermarkecie, na stacji benzynowej czy przez internet, mają być refundowane. Dzięki temu za darmo będą mogli otrzymać je między innymi seniorzy od 65. roku życia i dzieci. Zmiana nie była jednak konsultowana i wywołuje szereg pytań, chociażby o to, czy leki OTC (dostępne bez recepty) będzie można reklamować i sprzedawać przez internet. Producenci leków obawiają się, że minister zdrowia, regulując ceny, zachwieje rynkiem.

19.07.2023

Zakaz reklamy aptek i ich działalności - jest pozew do TSUE

Farmacja

Zgodnie z polskim prawem apteki mogą przekazywać do wiadomości publicznej jedynie ograniczone informacje dotyczące ich lokalizacji oraz godzin otwarcia. W związku z tym nie mogą korzystać z internetu ani innych elektronicznych i nieelektronicznych środków na potrzeby komunikacji handlowej. W związku z tymi ograniczeniami Komisja Europejska (KE) pozwała w piątek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

14.07.2023

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej po drugim czytaniu w Sejmie

Prawo gospodarcze Farmacja

Utrzymanie recepty rocznej, poprawki dotyczące produkcji leków generycznych przed wygaśnięciem patentu i dyżurów aptecznych to tylko niektóre poprawki, jakie zostały zgłoszone we wtorek w Sejmie do rządowego projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Z tego też powodu projekt został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Zdrowia.

11.07.2023

Kontrowersyjne zmiany w przepisach refundacyjnych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja

Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić zawyżanie cen surowców służących do wytwarzania leków recepturowych. Zauważa, że wartość refundacji tych leków w niektórych województwach wzrosła nawet dwukrotnie. To nie jedyne zmiany wprowadzone przez resort zdrowia do projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej autopoprawką na ostatnią chwilę.

06.07.2023

W aptekach brakuje antybiotyków dla dzieci

Pacjent Farmacja

W aptekach brakuje niektórych antybiotyków czy leków na cukrzycę – takie informacje dotarły do Rzecznika Praw Obywatelskich, który interweniuje w tej sprawie u ministra zdrowia. Chodzi głównie o dwa antybiotyki, które muszą przyjmować dzieci w domu po wyjściu ze szpitala: penicylinę i amoksycylinę.

04.07.2023

Od lipca będzie obowiązywać nowa lista refundacyjna

Pacjent Farmacja

Zmiany dotyczą m.in. refundacji leków na nadciśnienie tętnicze. Od 1 lipca zostanie rozszerzony zakres wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów złożonych o działaniu hipotensyjnym. Do wykazu dodano 50 nowych produktów bądź wskazań. Obowiązywać będzie także nowa kategoryzacja opatrunków specjalistycznych dostępnych w aptece na receptę.

21.06.2023

Uprawa medycznej marihuany – wpłynął jeden wniosek

Farmacja

Dotychczas wpłynął jeden wniosek o udzielenie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską. Nie został jednak jeszcze rozpatrzony z uwagi na zawieszenie postępowania. Obecnie, zgodnie z prawem uprawa "medycznej marihuany" jest możliwa w ściśle kontrolowanych warunkach, w instytutach badawczych.

01.06.2023

Resort zdrowia przez lata przymykał oko na lekarzy handlujących e-receptami

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Ministerstwo Zdrowia trzy lata temu potwierdzało, że system informatyczny pozwala mu na wykrycie przypadków, kiedy lekarz wystawia niepokojąco dużą liczbę podobnych recept i przekazanie tych informacji izbom lekarskim. Jednak pierwszą listę z 17 nazwiskami lekarzy samorząd lekarski dostał z resortu zdrowia dopiero 13 kwietnia tego roku. Czyli wówczas, gdy o handlu e-receptami było już naprawdę głośno.

23.05.2023

Otyłość - miliony chorych bez choćby jednego leku refundowanego

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Leków wspierających redukcję masy ciała jest w Polsce zarejestrowanych kilka. Jednak części pacjentów nie stać na to, aby z nich skorzystać. Żaden z leków rekomendowanych do leczenia choroby otyłości nie jest bowiem refundowany. Jednocześnie popyt na nie rośnie. Szukają ich nie tylko chorzy, ale także chcący "zgubić kilka kilogramów", a receptę można uzyskać łatwo on-line. 

06.05.2023

Proceder sprzedaży e-recept się nie skończy - potrzebne są kontrole

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Lekarz, który hurtowo wystawia e-recepty na leki psychotropowe, będzie robić to dalej. W propozycjach Ministerstwa Zdrowia, które mają ukrócić proceder przepisywania leków za opłatą, bez badania pacjenta, nie ma słowa o kontroli tych praktyk. Takich lekarzy już teraz można łatwo "wyłapać" dzięki danym zbieranym w systemie teleinformatycznym. Resort zdrowia ma do tych danych dostęp - wystarczy, że je odpowiednio wykorzysta.

05.05.2023

E-recepty na leki psychotropowe - mechanizm do naprawy, nie do likwidacji

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Lekarz wystawiający e-receptę na leki psychotropowe ma ograniczoną możliwość sprawdzenia, czy zgłaszający się do niego pacjent nie nadużywa substancji psychoaktywnych. System co do zasady nie daje mu bowiem wglądu do wystawionych i zrealizowanych recept. Lekarz może taki dostęp uzyskać, ale potrzebuje do tego zgody pacjenta. W dyskusji o receptomatach pojawiają się więc głosy, by zwiększyć lekarskie uprawnienia w tym zakresie.

28.04.2023

Farmaceuta wystawi receptę na szczepionkę przeciwko grypie

Pacjent Farmacja

Farmaceuta będzie mógł wystawić receptę na pełnopłatną szczepionkę przeciwko grypie. Dzięki temu pacjent w aptece będzie mógł otrzymać receptę, kupić szczepionkę i od razu zaszczepić się. Rozwiązanie było oczekiwane, bo pacjenci coraz chętniej szczepią się w aptekach. Nowe przepisy wchodzą właśnie w życie, czyli po zakończeniu sezonu grypowego 2022/2023, kiedy NFZ płacił za usługę szczepienia.

14.04.2023