Dyżury rezydentów na SOR tylko za ich zgodą

Dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod...

25.08.2014

MZ ogłosiło zmiany w wykazie leków refundowanych

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego...

25.08.2014

Nowe wymogi dla ChPL leków zawierających karwedylol

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazał nowe informacje związane z bezpieczeństwem stosowania karwedylolu, dotyczące ciężkich...

25.08.2014

Samorząd przeszkoli młodych lekarzy z komunikacji

Naczelna Izba Lekarska przygotowuje ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy...

25.08.2014

MZ dopuści dżemy i inne wyroby własne do obrotu

Produkty spożywcze wytworzone przez producentów rolnych w warunkach domowych z wykorzystaniem własnych receptur będą mogły być wprowadzone do obrotu w ramach dostaw bezpośrednich. Ministerstwo...

25.08.2014

Będą zmiany w prawie farmaceutycznym

Rada Ministrów 21 sierpnia br. wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wprowadzona ma być m.in. definicja sfałszowanego...

25.08.2014

Ukraina: zbombardowano szpital w centrum Doniecka

Podczas niedzielnego bombardowania Doniecka, jednego z bastionów prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, zaatakowany został szpital w centrum miasta - podała agencja AFP. Nikomu nic się nie...

24.08.2014

Bezpłatne badanie serca przed maratonem w Katowicach

Uczestnicy szóstej edycji Silesia Marathonu, który odbędzie się 5 października w Katowicach, będą mogli przed startem bezpłatnie zbadać swoje serca. Staramy się budować w ten sposób prozdrowotną...

23.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski