Rada przygotuje stanowiska w sprawie oceny lekuValdoxan (agomelatinum) we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii oraz  Bretaris genuair (bromek aklidyny) we wskazaniu: przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Przygotuje także stanowisko w sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie- pazopanibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C54.9  -nowotwór złośliwy (trzon macicy, nie określone), paklitakselu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C33 (nowotwór złośliwy tchawicy) i  C51.8 - nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu) oraz  treosulfanu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C56 (nowotwór złośliwy jajnika), realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Zostaną również przygotowane opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Są to programy: „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niepełnosprawnością czynnościową", „Program profilaktyki sepsy - szczepienia przeciwko meningokokom typu C, wywołującym sepsę u dzieci powyżej jednego roku życia z terenu Powiatu Myślenickiego na lata 2013-2023",  „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców Gminy Miejskiej w Nysie" oraz „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko meningokokom grupy C zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+".

Oprac. Magdalena Okoniewska