Neuca kupiła udziały spółki Medica Pro Familia

Neuca Med, spółka zależna Neuca S.A., nabyła 50,99 procent udziałów Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka prowadzi działalność w zakresie prowadzenie badań klinicznych dla...

25.09.2015

Spadek wartości rynku aptecznego we wrześniu 2015

Wartość rynku aptecznego w pierwszych dwunastu dniach września 2015 roku spadła, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, we wszystkich segmentach. Największy spadek dotyczył sprzedaży...

24.09.2015

GIF: wstrzymanie w obrocie serii leku Encorton

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 7/WS/2015 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju produkt leczniczy Encorton (Prednisornum). Encorton to lek hormonalny stosowany w...

24.09.2015

Większość osób po 50-tce unika wysiłku fizycznego

Aktywny styl życia nie jest cechą wyróżniającą osób w wieku 50+ w Polsce. Aż 60 procent kobiet i 53 procent mężczyzn przyznaje, że unika wysiłku fizycznego. Ma to negatywny wpływ na ogólny stan...

24.09.2015