Jak informuje dyrekcja szpitala, w poradni przyjmuje lek. med. Danuta Markowska specjalista medycyny rodzinnej,  specjalista reumatologii i lekarz chorób wewnętrznych.
Atutem nowej poradni jest także dogodna lokalizacja z rozbudowanym zapleczem  diagnostyczno – terapeutycznym zapewnianym przez szpital.
Szpital Wojewódzki w Olsztynie już wcześniej planował otwarcie poradni POZ, jednak zrezygnował z tego po protestach lekarzy prowadzących poradnie rodzinne. Ostatecznie jednak dyrekcja szpitala zdecydowała się na utworzenie takiej poradni.