Jak wynika z uzasadnienia decyzji, w dniu 4 września 2015 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu wyżej wymienionych serii produktu leczniczego ASARIS, z powodu zacinania się mechanizmu dozującego inhalatora. Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 36/WC/2015 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji Nr 36/WC/2015 można się zapoznać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Źródło: www.gif.gov.pl,