CBOS: 83 proc. Polaków słyszało o autyzmie

Więcej niż co czwarty ankietowany (28 proc.) zna osobę lub osoby z tym zaburzeniem tylko z widzenia, a prawie połowa (49 proc.) zetknęła się z takimi osobami za pośrednictwem mediów, filmów czy...

28.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski