Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, którego efektem jest niesprawność w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Osoby z autyzmem często unikają kontaktu ze światem zewnętrznym. Prowadzone na świecie badania wskazują, że wciąż wzrasta odsetek dzieci z autyzmem. Według szacunkowych danych w Polsce autyzm dotyka ok. 30 tys. osób, w tym zdecydowana większość to osoby bardzo młode.

Obecnie wsparcie finansowe na działania dotyczące osób z autyzmem odbywa się w ramach programu „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Dotychczas wojewódzkie oddziały PFRON zawarły już jedenaście umów na łączną kwotę ponad 5,775 mln złotych, a więc o prawie 1,3 mln więcej niż w roku ubiegłym. Kwoty dofinasowań mogą jednak wzrosnąć, ponieważ na liście rezerwowej znajduje się jeszcze siedem wniosków na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

– Od 1 stycznia w naszej dyspozycji jest solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, w ramach którego niepełnosprawnym w tym roku przekazanych zostanie 647 milionów złotych, a w przyszłym roku na ten cel przeznaczone zostaną prawie 2 miliardy. Te pieniądze możemy kierować na programy dotyczące konkretnych grup osób, w tym osób ze spektrum autyzmu – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W szkole, ile rodzic dziecka autystycznego wywalczy, tyle uczeń ma - czytaj tutaj>>

 


Wsparcie dla autystów

Ze środków publicznych realizowane są projekty m.in. Fundacji SYNAPSIS, Caritas Diecezji San-domierskiej, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Fundacji Wspólnota Nadziei czy Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych „Scolar”. Z funduszy skorzysta ponad 830 autystów.

– PFRON chce tworzyć szeroką koalicję na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dlatego ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, do dyspozycji których przekazujemy 177 mln złotych, aby mogły realizować najlepsze projekty, dzięki którym osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom będzie żyło się lepiej – podkreśla prezes PFRON Marlena Maląg.


Czy należy dokonywać potrąceń na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych? - czytaj tutaj>>

 

Autyzm – nowa niepełnosprawność

Z najnowszych badań wynika, że w krajach o zaawansowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego autyzm staje się najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Problemy z jakimi borykają się osoby z autyzmem sprawiają, że całościowo trzeba spojrzeć na terapię, skierowaną już do najmłodszych autystów.

Autyzm, jako że jest niepełnosprawnością nową, nie przedostał się jeszcze do świadomości społeczeństwa. Zaburzenia autystyczne mają szerokie podłoże, którego nie można zlekceważyć i łatwo skorygować. Osoby z autyzmem nie wymagają drogich operacji, skomplikowanej aparatury czy udogodnień architektonicznych. Potrzebują drugiego człowieka, odpowiednio przygotowanego do tego, by pomóc im oswoić świat i wyjść z izolacji – podkreśla Maria Jankowska, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem.

Takie kompleksowe wsparcie oferuje na przykład istniejąca od 1989 roku Fundacja SYNAPSIS. Jej misją jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych zmian, które podnoszą jakość ich życia.

Fundacja prowadzi w Warszawie ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, a także pierwsze na Mazowszu przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. W podwarszawskiej Wilczej Górze z powodzeniem działa także przedsiębiorstwo społeczne, które zatrudnia 24 dorosłych autystów. Działa tam szereg specjalistycznych pracowni. Jednym z jego filarów są profesjonalne usługi poligraficzne, a w ramach pracowni ceramiki, witrażu i stolarskiej powstaje rękodzieło.

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymywać nauczyciel wspomagający ucznia z zespołem Aspergera? - czytaj tutaj>>

Potrzebne ośrodki dla dorosłych autystów

Fundacja Synapsis razem z kilkudziesięcioma organizacjami z całej Polski podkreślają, że konieczne jest wprowadzenie przepisów, które zapewniałyby osobom dorosłym całkowicie niesamodzielnym pomoc w postaci placówek pobytu dziennego lub całodobowego (okresowego lub stałego). Teraz w istnieją tylko nieliczne takie placówki. Prowadzone są głównie przez fundacje i stowarzyszenia, zakładane najczęściej przez rodziców.