- Daje to szansę na wypełnienie dziury pokoleniowej w zawodzie pielęgniarki – twierdzi minister. I dodaje, że jeśli nadal niemal wszystkie absolwentki pielęgniarstwa będą chciały pracować w zawodzie, to będzie można zwiększyć liczbę szkół pielęgniarskich. 

Podczas odbywającego się w Krakowie Europejskiego Kongresu Samorządów minister mówił, że podobnie ma się sprawa z lekarzami. Jego zdaniem trzeba poważnych ruchów, aby kształcić więcej medyków. Na razie na przeszkodzie stoją m.in. brak miejsca dla większej liczby studentów na uczelniach i ograniczona ilościowo kadra kształcąca lekarzy. Z kolei wykształconych już lekarzy trzeba – podkreślił minister – zachęcać do pozostania w kraju.

- Średnia wieku pielęgniarek, położnych i lekarzy specjalistów wynosi w Polsce powyżej 50 lat - podkreślał Łukasz Szumowski.