Wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych

Czas pracy jest istotnym elementem organizacji i porządku pracy. Przepisy prawa nie określają bowiem zasad organizacji procesu pracy, a wyznaczają jedynie ilościowo-czasowe granice, w których...

15.07.2011

Organizacja tzw. szpitala jednego dnia

Komentarz omawia organizację tzw. szpitala jednego dnia. W opracowaniu przedstawiono zagadnienie leczenia w ciągu jednego dnia. Wskazano na nową regulację prawną przedmiotowej materii w ustawie o...

11.07.2011