Tak wynika z art. 55 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Zgodnie ze złożonymi przez lekarzy zawiadomieniami, ZUS unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią:

AB 0956516 - 0956525

AS 6299715 - 6299725

AZ 4094954 - 4094955

AZ 4094957 - 4094975

BB 6895539 - 6895540

BC 5695709 - 5695725

BD 7616403 - 7616404

BD 7616391 - 7616391

BD 7616399 - 7616399

BE 8540170 - 8540175

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią BC 5740185 - 5740200 uznaje się je za ważne.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 14 lutego 2012 r.