W związku z licznymi pytaniami od pacjentów, RPP informuje, że na stronie internetowej NFZ zamieszczony został komunikat w sprawie uzależniania wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej od przedstawiania przez pacjentów chorych przewlekle informacji od lekarzy specjalistów.

Lekarze POZ często wymagają, przed przepisaniem pacjentom przewlekle chorym leków refundowanych okazania informacji, od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – specjalisty, m.in. w kwestii sposobu leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, wizytach kontrolnych.

Zgodnie z komunikatem, przypisywanie tym informacjom decydującego znaczenia co do możliwości leczenia przez lekarzy POZ chorób przewlekłych, stanowi nieuprawnioną nadinterpretację Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. Przepisy § 12 ust. 5 i 6 OWU nie ograniczają kompetencji zawodowych i autonomii decyzji lekarzy POZ, w tym także w stosunku do diagnozowania i leczenia chorób przewlekłych.

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 15 lutego 2012 r