Według autorów tej opinii, pierwszy krok w stronę realizacji tego zamiaru został dokonany 23.12.2010 roku, kiedy to Minister Finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, rozszerzającą definicję długu publicznego o leasing i inne formy odroczonej płatności. Kolejna nowelizacja ustawy spowoduje, że do wyników finansowych samorządów zaliczane będą wyniki jednostek podlegających samorządom, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wartość deficytu wszystkich samorządów została ograniczona do 8 mld zł.
- Skutek takiego zapisu może być taki, że samorządy będą się pozbywały jednostek, które będą zbyt dużym obciążeniem poprzez generowanie strat. Będą więc przekształcać deficytowe SP ZOZ-y w spółki, a następnie przekazywać je prywatnym inwestorom. Znowelizowana ustawa ma więc być kolejnym sposobem, tym razem ekonomicznym, zmuszającym samorządy do przekształcania szpitali - czytamy w opracowaniu.

Źródło: Pracodawcy RP