Refundacja nocnych dyżurów aptek w Niemczech

5 lipca 2013 r. w Niemczech przyjęto ustawę w sprawie wsparcia dla zapewnienia dyżurów pełnionych przez apteki. Od jej wejścia w życie 1 sierpnia 2013 r. Niemcy są pierwszym krajem europejskim, w...

06.11.2013

NFZ przypomina o rejestratorach rozmów

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ poinformował na stronie internetowej Funduszu o konieczności posiadania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej...

06.11.2013

Rynek farmaceutyczny przeżywa kryzys

Spadki sprzedaży leków refundowanych, obniżki cen i częste zmiany na listach leków refundowanych to główne przyczyny ciągłego spadku w branży farmaceutycznej. Sytuacja ta jednak ma się poprawić, choć...

06.11.2013

NFZ zaprasza na szkolenie

Dwudniowe szkolenie obejmie takie zagadnienia jak rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy w oddziale oraz zarządzanie czasem i systemem rozliczania...

06.11.2013

Zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem

Zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem podkreślają eksperci i przedstawiciele branży farmaceutycznej. Ich zdaniem, ten zapis ustawy refundacyjnej ogranicza podstawowe w UE swobody:...

05.11.2013

Ostrożnie z wydawaniem Smecty na saszetki

Producent leku Smecta, firma IPSEN, postuluje o niesprzedawanie pacjentom pojedynczych saszetek leku, gdyż stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa farmakoterapii.

05.11.2013

W środę Sejm pochyli się nad reformą POZ

Nowe przepisy dopuszczają do udzielania świadczeń z tego zakresu lekarzy pediatrów i internistów. Ponadto projekt ustawy wprowadza także wybór świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie POZ,...

05.11.2013

PharmaExpert o popularnych preparatach OTC

Rynek leków zawierających paracetamol, ibuprofen oraz kwas acetylosalicylowy powoli, acz systematycznie podnosi swoją wartość. Według prognoz PharmaExpert ich sprzedaż osiągnie w 2013 roku 1,2 mld zł...

05.11.2013

NIA zaniepokojona malejącą liczbą aptek szpitalnych

Rosnąca liczba przekształceń aptek szpitalnych w szpitalne działy farmacji niepokoi środowisko farmaceutów. W ich ocenie działania zmierzające do stopniowego przekształcania obecnie funkcjonujących...

05.11.2013

RPO przeciwny limitowaniu leczenia raka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, problemów z rozliczaniem świadczeń ponadlimitowych oraz...

05.11.2013