14 grudnia 2012 r. Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wziął udział w uroczystości otwarcia nowo wyremontowanej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczył także Robert Gałązkowski, Dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych.
Koszt gruntownej modernizacji bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku wyniósł 5 mln zł i został w 85% sfinansowany ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę przekazał Minister Zdrowia. Pozwoliło to na przebudowanie hangaru, pomieszczeń dla ratowników, powstanie nowych miejsc postojowych oraz zaplecza technicznego ze stanowiskami tankowania.

Źródło: www.mz.gov.pl