Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mając na uwadze cele i oraz przy wsparciu ze strony Inicjatywy JASPERS, ogłasza nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia. Celem naboru jest analiza stanu przygotowania projektów, na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MRR w procesie wyboru partnera prywatnego.

Szczegółowe warunki i zasady, dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektu pilotażowego, zostały określone w Regulaminie naboru projektów PPP z sektora ochrony zdrowia oraz jego załącznikach. Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z ww. Regulaminem, należy składać osobiście lub przesłać na adres MRR w Warszawie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2013 r. Udział oraz wsparcie doradcze dla uczestników naboru są bezpłatne. W razie pytań można się kontaktować z Panią Martą Witkowską, tel. 22 461 35 22, fax. 22 461 33 66 e-mail: ppp@mrr.gov.pl.
 

Więcej na ten temat: www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/Nabor_Zdrowie_PPP_14122012.aspx