Celem wprowadzenia KROK jest monitorowanie stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej poprzez prowadzenie analiz naukowych, statystycznych i medycznych w oparciu o dane o wykonywanych operacjach kardiochirurgicznych.

Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące świadczenia z zakresu kardiochirurgii będą przekazywały informacje o wykonanych operacjach do KROK.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. 24 grudnia upływa termin do zgłaszania uwag.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia.

Źródło: www.mz.gov.pl