Komitet Europejskiej Agencji Leków ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Selincro, produktu leczniczego przeznaczonego do zmniejszenia spożycia alkoholu u osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Opinia CHMP na temat Selincro zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej, która oceni zasadność przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Źródło: www.ema.europa.eu