Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! zdobył trzecie miejsce...
03.11.2014
Na stronie Ministerstwa Zdrowia znalazła się informacja dotycząca podziału środków przyznanych na...
03.11.2014
Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie rozwiązania z tzw. pakietów kolejkowego oraz...
PAP
03.11.2014
Do prawidłowego realizowania zadań w zakresie ochrony zdrowia publicznego niezbędne jest...
03.11.2014
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa leczy mięśniaki za pomocą nowoczesnej metody...
03.11.2014
Samorząd powiatu strzyżowskiego kupił karetkę dla miejscowego szpitala. Koszt zakupu wyniósł 360...
03.11.2014
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia opublikowało wyniki XI edycji rankingu Bezpieczny...
03.11.2014
20 lipca 2016 roku zacznie obowiązywać większość przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu...
03.11.2014
Szpital im. Jana Pawła II w Wadowicach nie ma najlepszej sytuacji finansowej. Od styczna do lipca...
03.11.2014
Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu...
03.11.2014
Prokuratura w Legnicy prowadzi śledztwa dotyczące prywatnych gabinetów i przychodni, które...
03.11.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt...
03.11.2014
Rada powiatu łańcuckiego zdecydowała o podwyższeniu kapitału zakładowego Centrum Medycznego o 16...
03.11.2014
W roku 2015 między innymi wszyscy lekarze zainstalują kasy fiskalne - wynika z projektu...
02.11.2014
Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu, poinformowała, że złożyła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o...
02.11.2014
Suplementy diety u chorych na raka wyrządzają więcej złego niż dobrego, można je stosować wyłącznie...
02.11.2014
Według danych Instytutu Żywności i Żywienia Polacy nadużywają suplementów diety. Wśród najlepiej...
02.11.2014
NFZ przypomina, że pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego...
02.11.2014
3 listopada odbędzie się 38 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane...
02.11.2014
Szpital wojewódzki we Wrocławiu, którego nowa siedziba powstaje na Stabłowicach, musi wymienić 191...
02.11.2014
Klauzule sumienia powinny istnieć w prawie, ale powinny być czymś wyjątkowym. No i nie mogą one...
01.11.2014
Pomimo podpisania tzw. ustawy transgranicznej przez prezydenta RP pacjenci nie będą mogli uzyskać...
01.11.2014
1 listopada 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu leków, środków...
01.11.2014
Kanada dołączyła do Australii i zaprzestała w piątek 31 października 2014 wydawania wiz wjazdowych...
01.11.2014
NFZ odstąpił od odrębnego finansowania kompleksowego leczenia raka piersi, jednak nowe rozwiązania...
01.11.2014
Stanowisko w sprawie odwołania profesora Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora szpitala im. Św....
01.11.2014
Około 5 tysięcy ludzi zmarło na ebolę, odkąd w marcu 2014 w Afryce Zachodniej wybuchła...
31.10.2014
Ministerstwo Zdrowia opublikowało program szczepień na rok 2015. W programie zawarto zmiany w...
31.10.2014