W składzie zarządu znalazły się także nowe osoby. Do zarządu organizacji weszli: Anna Szczerbak (prezes spółki Nafis), która została wiceprezesem, oraz Marcin Szulwiński (prezes Grupy Nowy Szpital) jako członek zarządu.

Poza tym członkami zarządu pozostali, pełniąc funkcje wiceprezesów, tak jak dotychczas: Zbigniew Kowalczyk (Pulsmed), Krzysztof Macha (Klinika Okulus), Andrzej Mądrala (Centrum Medyczne Mavit), Jarosław Pinkas (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca) oraz Adam Rozwadowski (Centrum Medyczne Enel-Med).
Dotychczas pełniący funkcję wiceprezesa Piotr Gerber (EMC Instytut Medyczny S.A.) został przewodniczącym komisji zagranicznej.
Delegaci przyjęli także sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z działalności za lata 2009-2014 oraz podjęli uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom tych gremiów.

Uczestnicy zjazdu wysłuchali także informacji na temat działalności Medycznej Grupy Zakupowej oraz aktualnego stanu negocjacji dotyczących zakupu energii elektrycznej, gazu i sprzętu jednorazowego użytku. Zapoznali się z informacjami dotyczącymi „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” i wynikających z nich potencjalnych problemów sektora prywatnego gospodarki w perspektywie pomocy wspólnotowej 2014-2020. Rozmawiano także na temat turystyki medycznej.

Czytaj: OSSP apeluje o równe traktowanie szpitali jednego dnia >>>

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych powstało w 2002 roku w Gdyni.  Stowarzyszenie 11 kwietnia 2011 roku zmieniło nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Obecnie skupia 110 członków zarządzających ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju. Przynależne szpitale dysponują liczbą prawie 3 tysięcy łóżek szpitalnych. Są wśród nich są zarówno szpitale chirurgii jednego dnia jak i wielooddziałowe podmioty lecznicze zorganizowane w grupy szpitalne. Roczna wartość kontraktów z NFZ członków OSSP wynosi już ponad 850 mln zł.