Dwa projekty dotyczą Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Pierwszy z nich obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie w niezbędne instalacje stacji dializ wraz z poradnią nefrologiczną. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł. Drugi to roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt oddziału nefrologicznego. Wartość tego projektu wynosi 1,5 mln złotych.

Trzeci projekt to przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywanie zadań o charakterze komplementarnym. Wartość tego projektu to4,2 mln złotych.

Czytaj: PPP sposobem na finansowanie inwestycji >>>

Dodatkowo trwają procedury przetargowe wyboru partnera prywatnego do budowy szpitala w Mińsku Mazowieckim oraz prace analityczne doradców w Poznaniu, związane z budową Szpitala Matki i Dziecka.

Trwa również postępowanie przetargowe przy projekcie „Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie”. W związku z tym została zaangażowana firma doradcza, która miała za zadanie wspierać podmiot publiczny w kwestiach finansowo-technicznych oraz prawnych. Udało się pozyskać partnera prywatnego, który złożył ofertę z gwarancją finansowania przez bank, co jest szczególnie ważne przy tego typu przedsięwzięciach.

Agencja podkreśla, że pomimo finalnego unieważnienia przetargu z powodu rozbieżności oczekiwań finansowych zaangażowanych podmiotów, projekt ten może stanowić dobry przykład poprawnego prowadzenie tego typu postępowań.

Realizowanie inwestycji w formule PPP w Polsce napotyka jednak pewne trudności. Przede wszystkim problemem jest system finansowania świadczeń zdrowotnych, między innymi krótkotrwałe kontrakty z NFZ. Kolejna przyczyna to niekonsekwencja dotycząca partnera publicznego, który nie jest tożsamy z podmiotem kontraktującym świadczenia gwarantowane i wypłacającym partnerowi prywatnemu wynagrodzenie za świadczenie tych usług (NFZ), co nie gwarantuje pewności przychodów. Wszystkie te czynniki powodują, że banki, biorąc pod uwagę znaczące ryzyko tych inwestycji, nie chcą udzielać kredytów.

Czytaj: Marek Balicki: PPP nie jest prostą formułą >>>

Jak podkreśla PARP, pomimo tych barier dane napływające z rynku PPP o nowych zawartych umowach, choć nie w sektorze ochrony zdrowia, napawają optymizmem i dają nadzieję, że liczba ogłaszanych postępowań na realizację projektów w obszarze ochrony zdrowia też będzie wzrastać. Zapotrzebowanie na inwestycje w tym sektorze jest bowiem olbrzymie, a podmioty publiczne nie posiadają odpowiednich środków finansowych na ich realizację. Przebieg  postępowania na wybór partnera prywatnego w łańcuckim projekcie pokazuje jakościową zmianę w podejściu podmiotów publicznych, a uzyskanie bankowalności już na etapie przetargowym przez partnera prywatnego wskazuje na wzrost zrozumienia mechanizmów funkcjonowania PPP. 

Polskie szpitale pilnie potrzebują modernizacji, w tym także dostosowania do wchodzących w życie norm UE. Tymczasem w Polsce praktycznie nie buduje się nowych szpitali, obecnie funkcjonujące istnieją przeciętnie od 42 lat,  a co piąty postawiono przynajmniej 70 lat temu. Biorąc pod uwagę brak konkretnych rozwiązań centralnych oraz programów unijnych na lata 2014-2020 podmioty publiczne zaczynają upatrywać szans na realizację koniecznych inwestycji właśnie w partnerstwie publiczno-prywatnym.