Według Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych osoba uprawiona do interpretacji i autoryzacji wyników badań laboratoryjnych, czyli diagnosta laboratoryjny lub uprawniony lekarz, musi być obecna w medycznym laboratorium diagnostycznym w trakcie wykonywania badania.

Celem obecności takiej osoby jest bezpośredni nadzór nad wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryjnej i weryfikacji zgodności badania z obowiązującymi procedurami.

Rada twierdzi, że wyłącznie bezpośrednia obecność diagnosty laboratoryjnego umożliwia wykorzystanie jego wiedzy i doświadczenia, co stanowi konieczny warunek prawidłowego toku procesu diagnostycznego oraz gwarantuje, że wynik badania laboratoryjnego spełnia ustalone wymogi.

Rada przypomina także, że obecność diagnosty laboratoryjnego w trakcie wykonywania badania jest sprawą właściwej organizacji pracy medycznego laboratorium diagnostycznego i odpowiedzialności osoby kierującej podmiotem leczniczym za skutki nieprawidłowości w działaniu medycznego laboratorium diagnostycznego.

Jednocześnie Rada podkreśla, że bez względu na sposób organizacji pracy laboratorium to diagnosta laboratoryjny ponosi odpowiedzialność prawną za każdą dokonaną interpretację i autoryzację wyników badań.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kidl.org.pl, stan z dnia 24 listopada 2014 r.