Czekamy na niezwykle istotny projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...
15.05.2015
NFZ poinformował, że możliwe jest testowanie usług sieciowych dotyczących wystawiania kart DiLO...
14.05.2015
Zaledwie 1,5 procent Polaków, czyli co setna dorosła osoba, wie, co to jest przewlekła obturacyjna...
14.05.2015
Liczba znalezionych w Polsce dzików z wirusem ASF, afrykańskiego pomoru świń, przekroczyła sto -...
14.05.2015
Od 2017 roku na skutek implementacji unijnej dyrektywy między innymi spółki giełdowe, banki oraz...
14.05.2015
Podkomisja rozpatrująca projekty ustaw o in vitro zakończyła prace; losy ustawy są teraz w rękach...
14.05.2015
Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala dziecięcego w Olsztynie dostał od WOŚP urządzenia za prawie 1...
14.05.2015
Nie ma obecnie potrzeby dodatkowego regulowania kwestii wykonywania zawodu dietetyka powiedział w...
14.05.2015
W zmodernizowanych i rozbudowanych pomieszczeniach w kompleksie toruńskiego szpitala...
14.05.2015
W Gdańsku odbyło się siódme posiedzenie prezydium Grupy Roboczej do spraw starzenia się...
14.05.2015
Sąd Najwyższy wydał wyrok, z którego wynika, że pełnomocnik ustanowiony przez rodziców może...
14.05.2015
Ze statystyk wynika, że warszawiacy żyją dłużej niż mieszkańcy pozostałej części kraju, mężczyźni...
14.05.2015
Po miesiącach negocjacji Republikanie doprowadzili w środę 13 maja 2015 do przyjęcia przez Izbę...
14.05.2015
W Pruszkowie i w Warszawie powstały nowe pracownie diagnostyki obrazowej prowadzone przez NZOZ...
14.05.2015
14 maja 2015 roku Diagnostyka otwiera najnowocześniejsze w Polsce laboratorium patomorfologii....
14.05.2015
Obowiązek przedstawienia Sejmowi co pięć lat sprawozdania z wykonania ustawy o in vitro oraz...
14.05.2015
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku musi zapłacić 30 tysięcy złotych lekarzowi, którzy był...
13.05.2015