Na oddział chirurgii twarzowo-szczękowej Szpitala im. Rydygiera, na terenie którego działa Amethyst, rocznie trafia 1600 – 1700 pacjentów, 33 procent z nich to chorzy na nowotwory.

- Jeszcze kilka lat temu największą grupę pacjentów stanowili chorzy z rozmaitymi urazami głowy, ale obecnie zdecydowanie na pierwsze miejsce wysunęły się choroby onkologiczne – mówi  prof. dr hab. n. med. Jan Zapała, ordynator oddziału. – W 2014 roku leczyliśmy 669 pacjentów z chorobami nowotworowymi, z których aż 70 procent stanowiły nowotwory złośliwe.

Oddział chirurgii twarzowo-szczękowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera to największa tego rodzaju placówka w Małopolsce. Prowadzone są tutaj wszystkie zabiegi chirurgiczne i konieczne rekonstrukcje. Uzupełnieniem terapii jest radioterapia. W przypadkach nieoperacyjnych stosowana jest chemioterapia. Oddział wdraża wszystkie najnowsze metody leczenia, aby zwiększać skuteczność stosowanych terapii. 

Czytaj: Od 1 stycznia 2015: nowy wykaz procedur radiologicznych >>>

Pierwszy zabieg brachyterapii w Centrum Radioterapii Amethyst został wykonany 5  czerwca 2014 roku. Od tego czasu metoda była z powodzeniem stosowana w przypadku nowotworów narządów rodnych, piersi i skóry. Brachyterapia polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. W powszechnie stosowanej teleradioterapii (w skrócie nazywanej radioterapią) źródło napromieniania znajduje się w pewnym oddaleniu od pacjenta.

Najważniejszym atutem brachyterapii jest jej precyzja – dzięki umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpośrednio w okolicy guza (lub nawet w jego wnętrzu) możliwe jest znaczne zwiększenie dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia zdrowych organów na radiację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nowotworów głowy i szyi, gdzie zlokalizowanych jest wiele ważnych życiowo narządów, które po otrzymaniu wysokiej dawki napromieniania niezbędnej do wyleczenia nowotworu mogą stracić swoją funkcjonalność

Obecnie w Centrum Radioterapii Amethyst trzech pacjentów z nieoperacyjnym nowotworem skóry twarzy poddawanych jest brachyterapii. Na specjalnych maskach umieszczane są aplikatory, do których na krótki czas wprowadzane jest źródło promieniotwórczego irydu.

- To jednak dopiero początek, przygotowujemy się do bardziej skomplikowanych terapii, które do tej pory w Małopolsce nie były realizowane  – podkreśla Andrzej Kukiełka, doświadczony specjalista od brachyterapii. Wcześniej zajmował się nią w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.