MNiSW: ruszają sejmowe prace nad nowelizacjami ustaw

Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wyzwań rynku pracy, wsparcie uczelni w okresie niżu demograficznego oraz priorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o strategicznym znaczeniu dla...

05.02.2014

MNiSW chce wspierać młodych w zawodowym starcie

Minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska wystosowała list do rektorów, organizacji studenckich, pracodawców i przedsiębiorców. MNiSW wspólnie z nimi wypracuje korzystne dla absolwentów oraz...

05.02.2014

Kredyt studencki nie spełnia swojej roli

Do 15 lutego 2014 r. banki poinformują studentów, czy przyznają im pożyczki. Młodzi ludzie powinni jednak dobrze się zastanowić przed podpisaniem umowy. Jak twierdzą eksperci - kredyt studencki ani...

04.02.2014

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Wydarzenia

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej...

03.02.2014