Celem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej jest przygotowanie do pracy w polskiej dyplomacji. Dyplomacja XXI wieku to nie tylko dyplomacja kompetencji, ale także umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji, prezentacji i obrony interesów czy zarządzania zasobami w placówce zagranicznej. Nowoczesna polska dyplomacja to również nowoczesne narzędzia informacyjne. Zawód dyplomaty jest więc zawodem dla osób o wysokich kompetencjach i unikalnych predyspozycjach, znających co najmniej dwa języki obce, aktywnych, skutecznych i zaangażowanych. To zawód dla osób gotowych do pracy na rzecz własnego kraju w różnych warunkach kulturowych i w różnych częściach świata.

 
Nabór na aplikację jest otwarty i odbywa się w drodze konkursu. Termin składania dokumentów to 30 sierpnia. Konkurs na aplikację składa się z części pisemnej i ustnej oraz badania predyspozycji do służby zagranicznej.
 
Etapy konkursu:
1. Badanie dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych i formalnych zawartych w ogłoszeniu. Do kolejnego etapu konkursu zaproszone zostaną osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną.
 
2. Część pisemna konkursu składająca się z testu wiedzy ogólnej oraz opracowania pisemnego sporządzonego na podstawie materiałów udostępnionych kandydatowi.
 
3. Badanie predyspozycji do służby zagranicznej w formie testu psychologicznego dla kandydatów którzy przystąpią do części pisemnej konkursu.
 
4. Część ustna konkursu w formie rozmowy kwalifikacyjnej komisji z kandydatem, do której zaproszone zostaną osoby, które uzyskają co najmniej 60 % punktów z każdego z elementów części pisemnej konkursu na aplikację.
 
Aplikacja dyplomatyczno-konsularna jest rocznym kursem organizowanym przez Polski Instytut Dyplomacji. Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 
Więcej informacji na stronie MSZ.