Wykłady, seminaria, warsztaty i panele dyskusyjne – przez dwa tygodnie uczeni z całej Europy będą się dzielili wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań nad migracjami i turystyką. Uchodźcy, granice, reżimy bezpieczeństwa, kariery migrantów, diaspora i jej życie organizacyjne, prawa mniejszości, migranci drugiej generacji a także mobilność rekreacyjna i turystyczna – to tylko przykłady tematów, które zostaną omówione z perspektywy wielu dyscyplin – socjologii, psychologii, antropologii, lingwistyki, studiów kulturowych, literaturoznawstwa i geografii.


– Celem przedsięwzięcia jest ukazanie złożoności procesów mobilności przestrzennej i migracji, a także otwarcie dla studentów forum, na którym mogą porównać wyobrażenia o tych procesach z wyobrażeniami swoich kolegów akademickich – wyjaśnia dr Anna Horolets, socjolog SWPS i koordynator wydarzenia.


Dr Horolets dodaje, że szkoła letnia powstała przede wszystkim z myślą o istotności problematyki migracji we współczesnej Europie i potrzebie wykształcenia specjalistów, którzy będą mieli wielostronne i głębokie rozumienie procesów migracyjnych
i wielokulturowości. 


Dla wykładowców szkoła letnia to laboratorium, w którym powstają nowe angażujące studentów metody nauczania. Są to między innymi prezentacje studentów, zrobione na podstawie obserwacji uczestniczącej, okrągły stół poświęcony transnarodowości, dzielenie się doświadczeniem z pracy na rzecz migrantów i mniejszości, symulacja debaty o uchodźcach oraz „warsztaty przyszłości”. – To opracowana na Uniwersytecie Roskilde w Danii unikatowa formuła warsztatów. Idea jest taka, że prezentujemy problem i zbiorowo najpierw zastanawiamy się nad nim, atakujemy z różnych stron, porządkujemy wyniki, potem dzielimy się na grupy. Każda wybiera aspekt, który uznaje za istotny, następnie przygotowywane są mini-projekty, wizualizacje i uzasadnienie, a potem jest prezentacja i dyskusja. Celem takich warsztatów jest stworzenie propozycji rozwiązań naglących problemów, takich jak bieda czy dyskryminacja, a w przypadku naszej szkoły, problemu granic – tłumaczy dr Anna Horolets. 


Udział w letniej szkole weźmie ok. 40 wykładowców, studentów i doktorantów z 8 krajów, w tym Wielkiej Brytanii (University of Wolverhampton), Islandii (University of Iceland), Bułgarii (New Bulgarian University), Szwecji (University of Lund), Włoch (Bologna University), Danii (Roskilde University), Austrii (University of Vienna) i Hiszpanii (University of Elche) oraz dwóch polskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, która jest instytucją koordynującą program. Program „Studies of Migration and Mobility in Europe” (MOBILE) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LLP – Erasmus Intensive Programmes.
 

---------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 16 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 14,4 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu), kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.