Konkurs na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland

Wydarzenia

Uczestnicy mają za zadanie napisać artykuł na temat Prawo własności intelektualnej. Dopuszczalne są artykuły współautorskie. W Konkursie mogą brać udział wszyscy studenci i absolwenci WPiA UAM (do 2...

24.02.2014

Na UŁ ruszył program Absolwent VIP

Na uroczystym seminarium zaprezentowana została pierwsza grupa uczestników programu Mentoring Absolwent VIP,który jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Główne założenie projektu to...

24.02.2014

Droga do stanowiska eksperta w Urzędzie Patentowym RP

Według słownika języka polskiego ekspert to specjalista powoływany do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Ekspert to także stanowisko pracy w...

24.02.2014

"Młodzi są niecierpliwi i nastawieni na konsumpcję"

W Polsce w ubiegłym roku na emerytury i renty wydaliśmy 190 miliardów złotych, a ze składek zebraliśmy 110 miliardów. Czyli zabrakło nam 80 miliardów. Musieliśmy z innych podatków dorzucić do wypłaty...

24.02.2014

Konferencja naukowa „Przemiany w państwie i prawie”

Wydarzenia

Merytorycznym założeniem Konferencji, będącej jednym z wydarzeń mających na celu uczczenie 70-lecia istnienia Uniwersytetu, jest podjęcie rozważań nad przeobrażeniami jakie zachodzą we współczesnym...

22.02.2014