Sołectwa rządzą się coraz bardziej

Samorząd terytorialny

Fundusz sołecki ma już 71 procent gmin wiejskich. Samorządowcy obawiają się jednak, że dalsze obniżanie zwrotu wydatków na ten cel z budżetu państwa może zahamować jego popularność.

03.09.2018

Zarządca komisaryczny zastąpił wójta gminy Bielice

Samorząd terytorialny

Iwona Kochel została wyznaczona przez premiera do wykonywania zadań wójta gminy Bielice w woj. zachodniopomorskim. Poprzedniego wójta, Zdzisława T., prokuratura zawiesiła w czynnościach służbowych.

30.08.2018

Niska emisja skraca życie Polaków o tysiące lat

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse publiczne Opieka zdrowotna

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyliczyło, że 19 tys. osób zmarło w ciągu roku z powodu smogu z niskiej emisji. Raport nt. zewnętrznych kosztów zdrowotnych wylicza też skutki finansowe...

27.08.2018

Istnieje rozwiązanie godzące interesy gmin i firm wiatrowych

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Przy odpowiednim podejściu inwestorów i samorządów zmiana przepisów o OZE nie musi prowadzić do zwracania przez gminę podatku od wiatraków – podkreśla Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej....

27.08.2018

RIO: Radny nie może głosować, jeśli ma zostać inkasentem

Samorząd terytorialny

Radny, który ma zostać inkasentem, pobierając z tej racji wynagrodzenie podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie. W przeciwnym razie uchwała taka jest nieważna – stwierdziła RIO...

24.08.2018

Nie ma ładu przestrzennego, nie ma warunków zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Budynki muszą być planowane w taki sposób, by istniał ład przestrzenny. Jeśli planowana inwestycja, np. domy jednorodzinne, nie pasuje do istniejącej zabudowy zagrodowej, burmistrz może nie wydać...

24.08.2018

Czy przepisy o jakości paliw stałych ograniczą smog?

Samorząd terytorialny Środowisko

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obecnie konsultowany jest pakiet aktów wykonawczych. Według resortu przepisy wpłyną na...

22.08.2018

Gminy wystawione do wiatru idą do Trybunału

Samorząd terytorialny Środowisko

Na ostatniej zmianie przepisów dotyczących opodatkowania wiatraków samorządy mogły stracić 200 mln złotych. Dlatego chcą zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy przywracające korzystne dla...

20.08.2018