11 listopada – Święto Niepodległości

Samorząd terytorialny

Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z ważniejszych świąt państwowych w Polsce. Z tym dniem wiążą się też obowiązki nałożone na jednostki samorządu terytorialnego.

10.11.2009

Projekt zmian w oświacie

Samorząd terytorialny

W Sejmie znajduje się projekt ustawy wprowadzający zmiany w systemie oświaty w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wątpliwa jest jednak celowość dokonywania...

06.11.2009

Zmiana obwodów szkolnych

Samorząd terytorialny

Jakie czynności i w jakiej formie ma podjąć dyrektor, aby zmiana obwodw szkolnych odbyła się zgodnie z prawem?

06.11.2009

Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny

Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy związane z jego spożyciem i możliwością uzależnienia.

04.11.2009

Nowe wysokości niektórych podatków, opłat i kar

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki na 2010 rok: opłat za usunięcie drzew i krzeww, kar za zniszczenie zieleni oraz średniej ceny drewna służącej do obliczenia podatku leśnego.

03.11.2009