Standardy etyczne w administracji samorządowej (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Realizacja zadań w jednostkach administracji samorządowej, uwzględniająca interes publiczny i swoistą służebność wobec prawa, determinuje zwiększony zakres odpowiedzialności, a ta musi iść w parze z...

08.04.2010

Becikowe po zmianach

Samorząd terytorialny

Od 31 marca obowiązują nowe przepisy dotyczące warunkw uzyskania świadczenia zwanego powszechnie becikowym. Przy okazji ustawodawca naprawia też błędy, ktre blokowały wypłatę świadczenia niektrym...

07.04.2010

Nowa szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych

Samorząd terytorialny

Polska każdego roku oblicza poziom wydatkw strukturalnych, aby wykazać przed Komisją Europejską, że przestrzega zasady dodatkowości wynikającej z art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia...

07.04.2010

Dotacja na ucznia szkoły dziennej

Samorząd terytorialny

W jakiej wysokości przysługuje dotacja na ucznia szkoły dziennej w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum?

07.04.2010

Nabór na urzędnika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy przed upływem 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru na urzędnika samorządowego, gdy została konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, można...

06.04.2010

Zastępca wójta i skarbnik z konkursu?

Samorząd terytorialny

Przykre doświadczenia sprzed kilku lat, spowodowane powoływaniem przez rady bez konkursu kierownikw USC uzasadniają przeprowadzenie szczegłowej analizy obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach...

06.04.2010

Forma finansowania ochrony środowiska

Samorząd terytorialny

Jaką formę należy przyjąć przy finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektrych innych...

01.04.2010

Zamawiający szacuje wartość zamówienia

Samorząd terytorialny

Prawidłowe oszacowanie wartości zamwienia pozwala zamawiającemu na rozstrzygnięcie najważniejszej kwestii: czy do realizacji danego zamwienia powinien stosować przepisy ustawy - Prawo zamwień...

01.04.2010

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Samorząd terytorialny

Z okazji Świąt Wielkanocy życzymy Wszystkim radości, pomyślności oraz spokoju i odpoczynku od codziennych zajęć.Redakcja Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl

01.04.2010

Zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia

Samorząd terytorialny

Jak należy zaksięgować zwrot w roku następnym niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez pracownika w jednostce urzędu gminy posiadającej wsplny rachunek bankowy z organem?

01.04.2010

Żądanie kopii mapy katastralnej

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wjt może żądać kopii mapy katastralnej w skali 1:1000, gdy dla terenu nie ma założonej mapy zasadniczej? (trzykrotna...

31.03.2010