Pomoc administracyjną wybiera się bez konkursu

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Obowiązujące przepisy nie przewidują stanowiska "pomocy biurowej". Możliwe jest za to zatrudnianie osób na stanowisku "pomoc administracyjna". Jest to stanowisko pomocnicze, nie urzędnicze, nie podlega więc naborowi konkursowemu.

15.06.2021

WSA: Radny nadużył zwolnienia lekarskiego, ale rada powiatu go chroni

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Ochrona trwałości stosunku pracy radnego nie ma charakteru bezwzględnego i jest ograniczona do zdarzeń związanych z wykonywaniem przez niego mandatu. Radni nie mogą przy tym zastępować sądu i oceniać, czy przyczyna rozwiązania stosunku pracy podana przez pracodawcę była zasadna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

15.06.2021

Więcej inwestorów może trafić do Polskiej Strefy Inwestycji

Samorząd terytorialny Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Przedsiębiorcy planujący znacznie mniejsze inwestycje niż dziś łatwiej otrzymają zwolnienie podatkowe na nową inwestycję - zakłada projekt zmian rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Sama strefa poszerzy się o kolejne 17 miast i otaczających je gmin. Są też i złe wiadomości dla inwestorów.

14.06.2021

WSA: Bez tajemnic o premiach i nagrodach w urzędzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Informacje o nagrodach i premiach urzędników samorządowych są jawne. W przypadku urzędników nieskładających oświadczeń majątkowych należy ustalić, którzy z nich pełnią funkcje publiczne. Wówczas nie ma można ograniczyć prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

12.06.2021

Korytarze życia na autostradach, a na osiedlu karetka może nie dojechać z pomocą

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna

O ile na drogach publicznych, po wprowadzeniu korytarzy życia, służby ratownicze mogą nieść szybko pomoc, o tyle na drogach wewnętrznych i prywatnych jest coraz gorzej. Pomoc blokują stalowe słupki, szlabany i ludzka głupota. System SOS raczkuje, a ratownikom pozostają jedynie klaksony, trąbki i błyski. W miniony weekend na ścieżce turystycznej zmarł człowiek, bo karetka nie mogła dojechać.

12.06.2021

Granty do 40 tys. zł na lokalne inicjatywy w konkursie PGNiG

Samorząd terytorialny

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza rozpocząła nabór wniosków do programu grantowego „Rozgrzewamy polskie serca”, którego celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z kulturą, tradycją i historią. Pula grantów wynosi milion złotych, a maksymalna wysokość dofinansowania to 40 tys. zł.

11.06.2021

Kontrowersyjny projekt może zablokować reprywatyzację

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Celem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat było zapewnienie niewzruszalności (także w trybie nadzwyczajnym) decyzji administracyjnych wydanych wiele lat temu. Tymczasem posłowie idą w swoim projekcie dużo dalej. Nie do zaakceptowania jest rozwiązanie, że po 30 latach nie będzie można wszczynać postępowania administracyjnego. Dla reprywatyzacji oznacza to koniec.

11.06.2021

Śmieci są za drogie? Niech gmina dopłaci

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Ministerstwo Środowiska i Klimatu znalazło prosty sposób na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystarczy pozwolić gminom na finansowanie kosztów związanych z odbiorem śmieci od mieszkańców. Samorządowcy nie są jednak przekonani do pomysłu, aby wszyscy płacili za tych, którzy nie płacą.

11.06.2021

Karta Dużej Rodziny już w aplikacji mObywatel

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Karta Dużej Rodziny od 9 czerwca dostępna jest w aplikacji mObywatel, czyli cyfrowym portfelu na dokumenty i usługi. Dotychczas osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny musiały składać dodatkowy wniosek i wnosić opłatę, jeśli chciały z niej korzystać również w formie elektronicznej.

10.06.2021

Ruszy fala referendów lokalnych. PKW przygotowała wytyczne

Samorząd terytorialny Koronawirus

W czterech miastach i gminach w niedzielę 13 czerwca odbędą się referenda lokalne przełożone przez pandemię. Kolejnych dziesięć ma już wyznaczony termin. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała szczegółowe wytyczne w sprawie referendów lokalnych. Nadal mają być przestrzegane zasady reżimu sanitarnego.

10.06.2021

Korporacje zrzeszające miasta piszą do Komisji Europejskiej w sprawie KPO

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich napisały do Komisji Europejskiej wniosek o spowodowanie uwzględnienia kluczowych postulatów samorządowych do projektu Krajowego Planu Odbudowy, przyjętego 30 kwietnia przez polskie władze, a przesłanego do Komisji 3 maja.

09.06.2021

MF: Budżety samorządów po pierwszym kwartale generalnie z nadwyżką

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Budżety jednostek samorządu terytorialnego po pierwszym kwartale 2021 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie ponad 14,7 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 30 mld zł - podał resort finansów w opublikowanym w środę komunikacie. Zadłużenie w wyniosło prawie 88,4 mld zł i stanowiło 29,2 proc. planowanych dochodów ogółem.

09.06.2021

NSA wyznaczył pierwsze posiedzenia ws. uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Od 2019 roku samorządy dość masowo przyjmowały uchwały "przeciwko ideologii lgbt". Podjęto je na prawie jednej trzeciej obszaru Polski. Część z nich trafiło do sądów administracyjnych. Orzeczenia w różnych sądach były rozbieżne, a kilka spraw dotarło do NSA. Na 2 lipca Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył dwa pierwsze posiedzenia w sprawach odwołań Rzecznika Praw Obywatelskich od orzeczeń odrzucających jego skargi.

09.06.2021

Ministerstwo wyjaśnia - zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu w miejscu zamieszkania

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Transport

Właściciel zawiadamiający starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, powinien zwrócić się w tej sprawie do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre starostowie uważali, że właściwe jest miejsce ostatniej rejestracji. Sprawą zainteresował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

08.06.2021

Gminy będą mogły uzyskać dofinansowanie na utylizację folii rolniczej

Samorząd terytorialny Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi drugi nabór w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.

08.06.2021

Samorządowcy chcą wprowadzenia PIT-u komunalnego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Podniesienie udziałów w podatku PIT z podziałem na różne poziomy samorządów lub wprowadzenie tzw. komunalnego PIT-u, który byłby niewrażliwy na zmiany ustawowe - proponują samorządowcy w odpowiedzi na propozycje programu „Polski Ład”. Rząd woli wprowadzenie subwencji inwestycyjnej, co samorządowcy odbierają jako uzależnienie od transferów z budżetu państwa.

08.06.2021

Rozliczenia VAT problemem samorządów i podmiotów publicznych

Samorząd terytorialny VAT Rachunkowość Administracja publiczna

Coraz więcej gmin, a także różnego rodzaju podmiotów publicznych, nie wie jak rozliczać VAT. Problematyczne są, jak się okazuje, zwłaszcza ostatnie zmiany przepisów, przesyłanie jednolitych kontrolnych i nadawanie kodów zawieranym transakcjom. Potwierdzają to wydawane właśnie interpretacje podatkowe. Problem jest poważny, bo za każdy błąd grożą surowe kary finansowe.

08.06.2021

Posłowie chcą pozbawić gminy resztki podatku od nieruchomości lotniskowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmą wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotnisk użytku publicznego, w tym grunty niezabudowane – zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Według autorów projektu chodzi o doprecyzowanie przepisu, ale zdaniem samorządów zmiana będzie miała negatywny wpływ na ich budżety.

07.06.2021

Nocna prohibicja w gminie nie działa, gdy u sąsiada sklepy czynne

Prawo karne Samorząd terytorialny Rynek i konsument

Zaledwie 8 procent samorządów gminnych uchwaliło do tej pory przepisy ograniczające nocną sprzedaż alkoholu - wynika z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiele samorządów wycofało się z tych uchwał uznając zakaz za iluzoryczny. Nocna prohibicja ma sens tylko w sytuacji wspólnej polityki przeciwalkoholowej ościennych gmin.

05.06.2021

Po wyrokach NSA miejscowe plany mogą zakazywać montażu pieców węglowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy mogą w miejscowych planach zakazać montowania nowych pieców węglowych - wynika z trzech orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. A jeszcze do niedawna sądy administracyjne unieważniały zapisy wprowadzające tego typu ograniczenia. To się jednak zmieniło, a NSA wywrócił do góry nogami dotychczasową linię orzeczniczą.

04.06.2021