Wynagrodzenie nauczyciela sprawującego funkcję radnego

Samorząd terytorialny

Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w ktrym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?...

25.01.2011

Wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt I OSK 1036/09

Samorząd terytorialny

Uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zachowały moc obowiązującą po dniu...

25.01.2011

Wyrok NSAz dnia 25 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 761/09

Samorząd terytorialny

Pobieranie opłat (a więc danin publicznych) za korzystanie z drg publicznych jest formą sprawowania władztwa publicznego. Opłaty publiczne pobierane są zawsze w związku z określonym, konkretnym...

24.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski