SIWZ musi dokładnie odzwierciedlać potrzeby zamawiającego

Zamówienia publiczne

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nieprecyzyjność w zapisie SIWZ doprowadziła do złożenia ofert, których nie da się obiektywnie porównać w celu wybrania oferty najkorzystniejszej -...

05.08.2016

WSA: rada gminy nie ustala przebiegu linii komunikacyjnych

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, a zwłaszcza stanowienia, które z przystanków mają być określane jako przystanki początkowe lub końcowe - uznał...

04.08.2016

Konflikt interesów nowością w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

W ramach nowelizacji p.z.p. dokonano implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych odnoszących się do zapobiegania konfliktom interesów. Wypełniając JEDZ wykonawca będzie musiał udzielić odpowiedzi na...

30.07.2016

TSUE: kryteriów oceny ofert nie określa się automatycznie

Zamówienia publiczne

Ustanawianie kryteriów oceny ofert w danym postępowaniu nie może następować automatycznie. Za każdym razem winno być przedmiotem szczegółowej kontroli w zakresie ograniczenia konkurencji i równego...

28.07.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski